E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Kolestaz ile Başvuran Pankreatik Hidatik Kistli Çocuk
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 53-56
DOI: 10.5152/tpd.2017.4496
Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, kolestaz, pankreas
Özet

Kistik ekinokokkozis sıklıkla karaciğer ve akciğerde görülmekle birlikte birçok organda yerleşim gösterebilir. Hastalığın endemik olarak görüldüğü ülkelerde bile pankreas yerleşimli hidatik kist olguları nadir olup, genellikle izoledir. Pankreas kist hidatikleri özellikle psödokist ve pankreasın kistik karsinomları ile ayırıcı tanısının yapılması gereken olgular olması nedeni ile önem taşımaktadır. Literatür (PubMed) taramasında çocukluk yaş grubunda pankreas ile birlikte karaciğerin de tutulduğu kistik ekinokokkozis olgusuna rastlayamadık. Bu yazıda, kolestazla gelen çocukta pankreatik kistik ekinokokkozisin etyolojide rol alabileceği ve bu kistin izole olmayabileceği vurgulanıp, olgu literatür ışığında tartışıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018