E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Çoban Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Helmint Enfeksiyonları ve Zoonoz Önemi
1 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 22-27
DOI: 10.5152/tpd.2017.5123
Anahtar Kelimeler: Copro-PCR, flotasyon, helmint, çoban köpeği, sedimentasyon
Özet

Amaç: Bu çalışma, çoban köpeklerinde sindirim sistemi helmintlerinin yaygınlığını ve zoonoz öneme sahip türlerin varlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Dışkı örnekleri önce makroskobik olarak incelenmiş, daha sonra helmint yumurtaları yönünden formalin ethyl-acetat sedimentasyon ve ZnSO4 flotasyon yöntemleri ile bakılmıştır. Zoonoz öneme sahip E. granulosus ve T. canis’i tür düzeyinde teşhis etmek için Taenia spp. ile Toxocara spp. yumurtası saptanan dışkılar copro-PCR yöntemiyle incelenmiştir.

 

Bulgular: Dışkı bakısına göre 224 çoban köpeğinin 79’u (%35,26) çeşitli helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. En yaygın tür Taenia spp. (%12,05) olup, bunu sırasıyla Toxocara spp. (%9,38), Toxascaris leonina (%6,25) ve Trichuris spp. (%4,2) izlemiştir. Copro-PCR’da, Taenia spp. saptanan köpeklerin 14’ünde (%51,85) E. granulosus, Toxocara spp. görülen köpeklerin 5’inde (%23,8) T. canis pozitiflik saptanmıştır. Paramphistomum spp., A. galli, Trichostrongylidae gibi köpeklerde bulunmayan parazit yumurtalarının görülmesi, beslenme biçimi ile koprofajiyi akla getirmektedir.

 

Sonuç: Köpeklerin hem kendi parazitlerinin hem de zoonoz önemi olan E. granulosus ve T. canis’in tür düzeyinde teşhisinin yapılması için dışkıya konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra copro-PCR ile bakılmalıdır. Ayrıca, köpeklerin beslenme biçimi ile diğer etkili faktörlerin göz önünde tutulması da alınacak önlemlerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018