E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Erzurum İlinde Yetiştirilen Atlarda Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler
1 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
2 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzurum, Türkiye  
3 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyometri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 147-151
DOI: 10.5152/tpd.2016.4792
Anahtar Kelimeler: At, dışkı, flotasyon, sedimentasyon, Erzurum
Özet

Amaç: Erzurum ilinde yetiştirilen atlardaki paraziter enfeksiyonları belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntem: Bu amaçla farklı yaş, cinsiyet ve ırktan toplam 76 adet attan taze dışkı örnekleri alınmış ve Fulleborn doymuş tuzlu su flotasyon ve Benedect sedimentasyon yöntemleriyle muayene edilmiştir.

 

Bulgular: Muayeneler sonucunda, 76 örneğin 44’ünde  (%57,89) Strongylid tip yumurta, 8’inde (%10,53) Parascaris equorum, 2’sinde (%2,63) Dicrocoelium dendriticum, 2’sinde Fasciola spp. (%2,63) yumurtaları tespit edilirken 4’ünde (%5,26) ise Eimeria spp. oocystleri saptanmıştır.

 

Sonuç: Erzurum yöresi atlarında strongylosis enfeksiyonunun diğer parazitlere bağlı enfeksiyonlara kıyasla daha yoğun görüldüğü ve yetiştiricilerin konu ile ilgili bilgilendirilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018