E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Larva Debridman Tedavisi İçin Gelen Bir Hastada Görülen Miyaz Olgusu
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Yara Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 229-232
DOI: 10.5152/tpd.2018.5846
Anahtar Kelimeler: Yara, LDT, miyaz, Sarcophaga sp.
Özet

 

Amaç: Hastanın sol ayak başparmağındaki yaraya klasik tedavi uygulanmış ancak iyileşme olmamıştır. Parmağın ampute edilmesine karar verilmesi üzerine, hasta yarasını larva ile tedavi ettirmek için yara bakım ünitesine gelmiştir. Hastaya larva tedavisi uygulanacağı esnada yaranın kurtlandığı görülmüştür. İlginç olan bu tesadüfi karşılaşmanın olgu sunumu için uygun olabileceğini düşünülmüştür.

 

Yöntemler: Larva tedavisi için gelen hastanın sol başparmağındaki yarada görülen larvalar penset yardımı ile çıkarılmış ve laboratuvara getirilmiştir. Larvalar ve larvalardan elde edilen erişkin sinekler direkt olarak ve stereomikroskopta incelenerek, fotoğrafları çekilerek tiplendirilmiştir.

 

Bulgular: Üçüncü evrede olan larvaların ve erişkin hale getirilen sineğin Sarcophaga sp. olduğu saptanmıştır.

 

Sonuç: Miyaz oluşumunda hijyen eksikliği, sanitasyon yetersizliği ve yara bakımı önemlidir. Yeterli sanitasyon ve hijyen sağlandığında, ayrıca uygun ve düzenli yara bakımı yapıldığında bu tür miyazların önlenebileceğini düşünmekteyiz.

 

Cite this article as: Polat E, Ağgez H. Myiasis Phenomenon in a Patient Receiving Maggot Debridement Therapy. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42(3): 229-32.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018