E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Karanfil (Syzygium aromaticum) ve Okaliptusun (Eucalyptus globulus) Culex pipiens Yetişkinleri ve Larvaları Üzerindeki insektisidal, Oksidatif ve Genotoksik Aktiviteleri
1 ASU, Parasitology, Cairo, Egypt  
2 Research Institute of Medical Entomology, Insecticides, Gizza, Egypt  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 213-222
DOI: 10.5152/tpd.2018.5626
Anahtar Kelimeler: Culex pipiens, okaliptüs yağı, karanfil yağı, GPx, Katalaz, SOD, komet analizi
Özet

Amaç: Geniş alana yayılan Culex pipiens uzun süredir bir toplum sorunudur. Vektör aracılığıyla bulaşan ciddi hastalıklarla mücadelede, insanlara ve ekosisteme karşı etkili insektisitlerin kullanımı gerekmektedir.  Doğanın sunduğu geniş botanik çeşitlilik, araştırmacıları böceklerle etkileşimlerini çalışmaya teşvik etmektedir. Çevreyle dost insektisitler ekolojik dengenin sürdürülmesi ve kirliliğin azaltılması için umut vaat etmektedirler. Bu çalışmada okaliptus ve karanfil yağlarının C. Pipiens yetişkinleri ve larvaları üzerindeki insektisidal, oksidatif ve genotoksik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Esansiyel yağların kimyasal kompozisyonu gaz kromatografisi/kitle spektrometresi ile belirlendi. En yüksek toksisite indeksini gösteren okaliptüs yağı ile biyoanaliz yapıldı (yetişkinlerde 24 saatten sonra %0,108 LC50, ve larvalarda 48 saat sonrasında %0,014 LC50).

 

Bulgular: Fümigasyon etkileri okaliptüsün karanfil yağına kıyasla daha yüksek toksisitesinin olduğunu gösterdi (yetişkin ve larvalarda sırasıyla 24 ve 48 saat sonrasında, %0,108 ve %0,014 LC50). Test edilen yağların glutatyon peroksidaz, katalaz ve süperoksit dismutaz aktiviteleri üzerindeki etkisi artan yağ konsantrasyonlarıyla birlikte değişiklik gösterdi. Kontrollerle kıyaslandığında, tüm komet parametrelerindeki bir artışla, test edilen yağların genotoksik etkileri doza bağımlı bulundu.

 

Sonuç: Test edilen yağlar C. pipiens ile mücadelede yeşil insektisitler olarak umut verici bir potansiyele sahiptir.

 

 

 

Cite this article as: Elzayyat E, Elleboudy N, Moustafa A, Ammar A. Insecticidal, Oxidative, and Genotoxic Activities of Syzygium aromaticum and Eucalyptus globulus on Culex pipiens Adults and Larvae. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42(3): 213-22.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018