E-ISSN 2146-3077
1 İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Isparta, Türkiye  
2 Yalvaç Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Isparta, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg ; : -

Özet

 

Amaç: Bu çalışma, Isparta Sücüllü köyünde okuyan öğrencilerde Pediculus humanus capitis (P.h. capitis)’in prevalansının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Sücüllü köyünde öğrenim gören 204 öğrenci, Nisan-Mayıs 2016 tarihleri arasında P.h. capitis’in yumurta, nimf, erişkini yönünden incelenmiştir. Daha sonra her bir öğrenci için anket formu hazırlanıp öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri ve aile bilgileri kaydedilmiştir.

 

Bulgular: Öğrencilerin %9,3’ünde P.h. capitis saptanmıştır. Kızlarda %17,4; erkeklerde %2,7 oranında enfestasyon bulunmuş olup aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Enfestasyon oranı, en fazla 8-9 yaş grubunda olan ve ailesi hayvancılık ile geçinen çocuklarda bulunmuştur.

 

Sonuç: P.h. capitis Isparta ilinde, ailesi hayvancılık ile uğraşan ve sosyo-ekonomik durumları iyi olmayan ailelerin kız çocuklarında fazla gözükmektedir.

 

Cite this article as: Acıöz M, Öztürk T. Investigation of the Prevalence of Pediculus Humanus Capitis and Risk Factors in a Village in Isparta. Turkiye Parazitol Derg 2018; DOI: 10.5152/tpd.2018.5217

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018