E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Relaps ile İzlenen Bir Sıtma Olgusu
1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 161-163
DOI: 10.5152/tpd.2018.5588
Anahtar Kelimeler: Sıtma, relaps, primakin dozu
Özet

 

 

Sıtma, anofel cinsi sivrisineklerin ısırması ile insana bulaşan hücre içi parazit olan Plasmodium’ların neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık insanlık tarihi kadar eski olup geçmişte büyük salgınlar yapmış, aynı zamanda sosyal ve ekonomik gelişimi engellemiştir. Ülkemizde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde endemiktir. Ülkemizde en sık görülen Plasmodium türü Plasmodium vivax’dır. P.vivax enfeksiyonlarında relapslara neden olan hipnozoit formunu eradike etmek için tedaviye primakin eklenmelidir. Bu sunumda relaps ile seyreden P.vivax olgusu sunulmuş olup tedavide primakin dozunun önemi vurgulanmak istenmiştir.


Cite this article as: Sümer Ş, Aktuğ Demir N, Ural O, Çimen G, Yalçınkaya E. A Malaria Case Followed By Relapse. Turkiye Parazitol Derg 2018: 42: 161-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018