E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Faunası
1 Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Zooloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye  
2 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 138-143
DOI: 10.5152/tpd.2018.5339
Anahtar Kelimeler: Anopheles, Aedes, Culex, Culiseta, Türkiye
Özet

 

Amaç: Batı Karadeniz Bölgesi sivrisinek (Diptera: Culicidae) faunasını belirlemek amacıyla 2014 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında yapılmıştır.


Yöntemler:
Bu çalışmada 2014 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında Batı Karadeniz Bölgesi’ne ait 6 ilde (Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak) Onderstepoort tipi ışık tuzakları kullanılarak sivrisinek örnekleri yakalanmıştır.


Bulgular:
Bu araştırmada 1843 sivrisinek örneği toplanmış, 1529 sivrisineğin tür teşhisleri yapılabilmiş ve 4 cinse: Aedes (Ae.), Anopheles (An.), Culex (Cx.) ve Culiseta (Cs.) ait 13 tür; Ae. caspius, Ae. flavescens, Ae. pullatus, Ae. vexans, An. claviger, An. hyrcanus, An. maculipennis s.l., An. plumbeus, An. sacharovi, Cx. theileri, Cx. pipiens, Cs. annulata, Cs. longierolata saptanmıştır. Ae. caspius (734), An. maculipennis (384), Cx. theileri (215) ve Cx. pipiens (85)’in baskın türler olduğu görülmüştür. En çok sivrisinek örneği Temmuz ayında (1412), en az örnek ise Haziran ayında (91) toplanmıştır.


Sonuç:
Bu araştırma ile Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde 13 sivrisinek türü tespit edilmiştir. Sivrisinekler sırası ile en fazla Temmuz ve Ağustos aylarında toplanmıştır. En baskın türler; sırasıyla Ae. caspius, An. maculipennis s.l., Cx. theileri ve Cx. pipiens olmuştur.


Cite this article as:
Kuçlu Ö, Dik B. Mosquito (Diptera: Culicidae) Fauna of Western Black Sea Region of Turkey. Turkiye Parazitol Derg; 2018: 42: 138-43.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018