E-ISSN 2146-3077
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
2 Nenehatun Doğum Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Erzurum, Türkiye  
3 Nenehatun Doğum Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye  
4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg ; : -

Özet

 

Amaç: Erzurum Nenehatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne rutin gebelik takibi amacıyla başvuran ilk trimester gebelerde, Anti-Toxoplasma gondii antikor pozitifliğinin araştırılması ve ülke verileriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ocak 2013-Aralık 2016 tarihleri arasında antenatal takip için hastanemize başvuran gebelerin Anti-Toxsoplasma gondii IgM ve Anti-Toxoplasma gondii IgG tarama sonuçlarının değerlendirildiği retrospektif bir çalışma yapıldı. Veriler hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyalarından elde edildi. Kan örnekleri hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında makro-ELISA (Architect System, Abbott Diagnostics, Germany) yöntemi ile çalışıldı. Anti-Toxoplasma gondii IgM pozitif olgularda ayrıca anti-Toxoplasma gondii IgG avidite testi çalışıldı. Sonuçlar vaka sayısı ve yüzde olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Yaşları 15-49 arasında değişen 25525 gebeden 151 tanesinde (%0,6) anti- Toxoplasma gondii IgM pozitifliği, Anti-Toxoplasma gondii IgG antikor bakılan 16433 olgudan 5119 tanesinde (%31) pozitif değer saptandı.

 

Sonuç: Seropozitiflik oranlarımız ülke verileriyle uyumludur. Gebelik takibinde rutin toksoplazma taraması yapılması yerine, tüm gebelerin hastalık ve bulaş yolları konusunda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, riskli gruplara tarama yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

 

 

Cite this article as: Çınar Tanrıverdi E, Göktuğ Kadıoğlu B, Alay H, Özkurt Z. Retrospective Evaluation of Anti-Toxoplasma gondii Antibody Among First Trimester Pregnant Women Admitted to Nenehatun Maternity Hospital Between 2013 and 2017 in Erzurum. Turkiye Parazitol Derg; 2018: DOI: 10.5152/tpd.2018.5544.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018