E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Psychoda albipennis’in Neden Olduğu Bir Ürogenital Miyaz
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 93-95
DOI: 10.5152/tpd.2018.5430
Anahtar Kelimeler: Psychoda albipennis, ürogenital, miyaz, insan, diptera
Özet

 

Miyazis ülkemizde bilinen ürogenital parazitoz nedenlerinden biridir. Ürogenital miyazis etkeni olarak tanımlanmış sinek türlerinden biri Psychoda albipennis’tir. Bu olguda, idrar yaparken yanma bulantı, kusma, karın ağrısı ve idrarından hareketli larva düşürme şikayetiyle polikliniğimize başvuran 28 yaşındaki bir kadın hasta sunulmuştur. Alınan idrar numunesinde larva makroskobik ve mikroskobik olarak incelenmiştir. Bunun sonucu olarak hastaya P. albipennis dördüncü dönem larvalarına bağlı gelişen ürogenital miyaz tanısı konulmuştur. Antibiyotik ve üriner antiseptiklerle hastanın şikayetleri sonlanmıştır. Ürogenital yakınması olan hastalarda miyaz akılda tutulması gereken önemli bir tanıdır.

 

Cite this article as: Şahin AR, Ölker U, Nazik S, Güler S, Kireççi E. Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42:93-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018