E-ISSN 2146-3077
Derleme
Türkiye’de Zoonotik Hastalıklara Genel Bakış: Tek Sağlık Konsepti ve Gelecek Tehditler
1 Department of Parasitology, Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine; Erciyes University Vectors and Vector Borne Diseases Implementation and Research Center, Kayseri, Turkey  
2 Erciyes University Vectors and Vector Borne Diseases Implementation and Research Center; Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
3 Erciyes University Vectors and Vector Borne Diseases Implementation and Research Center; Department of Microbiology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 39-80
DOI: 10.5152/tpd.2018.5701
Anahtar Kelimeler: Zoonotik hastalıklar, Türkiye, tek sağlık konsepti, gelecek tehditler
Özet

 

Zoonotik enfeksiyonlar global öneme sahip olup gerek düşük ve orta gelirli ülkelerde gerekse geliri yüksek ülkelerde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Küresel ısınma, çevresel ve ekolojik değişiklikler, yasadışı insan ve hayvan hareketleri, bölgesel sivil savaşlar ile fakirlik zoonotik enfeksiyonların ortaya çıkması ve dünya genelinde yayılmasında predispoze faktörler olup ayrıca gelecek için büyük tehdit oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte, çevre kirliliği ve antimikrobiyel direnç zoonotik enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesinde çok ciddi tehdit oluşturmaktadır. Doğal lokasyonu, sivil savaşlara bağlı bölgesel mülteci göçleri ve göçmen kuşlar gibi hayvan hareketleri dolayısıyla Türkiye birçok yeni ve tekraren ortaya çıkan zoonotik enfeksiyonlar açısından risk taşımaktadır. Türkiye’de bugüne kadar 37 bakteriyel, 13 mantar, 29 viral, 28 parazitik (3 trematod, 7 cestod, 10 nematod ve 8 protozoon) olmak üzere toplam 107 farklı zoonotik enfeksiyon bildirilmiştir. Buna ilaveten 15 farklı artropod grubu ve 1 sülük enfestasyonu olmak üzere birçok ektoparazitik zoonozlar da günümüze kadar Türkiye’den bildirilmiştir. “Tek Sağlık” konsepti, özellikle zoonotik enfeksiyonlarla mücadele stratejilerinin geliştirilmesinde uygun bir yaklaşımdır. Bu derlemede “Tek Sağlık” perspektifi ışığında Türkiye’de insan ve hayvanlarda görülen zoonotik hastalıklar hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Cite this article as: İnci A, Doğanay M, Özdarendeli A, Düzlü Ö, Yıldırım A. Overview of Zoonotic Diseases in Turkey: The One Health Concept and Future Threats. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42:39-80

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018