E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Samsun’da Aşağı Kızılırmak Deltasında Yaşayan Üç Kaya Balığının (Actinopterygii: Gobiidae) Karşılaştırmalı Metazoan Parazit Faunası
1 Department of Fish Diseases, Sinop University Faculty of Fisheries and Aquatic Sciences, Sinop, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 33-38
DOI: 10.5152/tpd.2018.5635
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, kaya balıkları, Aşağı Kızılırmak Deltası, metazoan parazit, Türkiye
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Aşağı Kızılırmak Deltasında yaşayan 3 kaya balığının, Neogobius fluviatilis, Proterorhinus marmoratus ve Pomatoschistus marmoratus metazoan parazit faunalarını araştırmak ve karşılaştırmaktır.

 

Yöntemler: Kaya balıkları, balık ağları ve elektroşok cihazıyla yakalandı. Balıklar laboratuvara nakledildi ve metazoan parazitleri için klasik yöntemlerle disseke mikroskop altında incelendi. İzole edilen parazitler %70 etil alkol ile tespit edildi. Üç kaya balığının metazoan faunalarını karşılaştırmak için Czekanowski-Sorensen indeksi (Ics) kullanıldı.

 

Bulgular: 2 monogenea Gyrodactylus proterorhini ve Gyrodactylus sp., 6 digenea (metaserker) Tylodelphys clavata, Diplostomum spathaceum, Apatemon gracilis, Posthodiplostomum sp., Ascocotyle sp., ve Echinostoma sp., bir sestod, Bothriocephalus acheilognathi, üç nematod Spiroxys contortus, Eustrongylides excisus, Contraceacum rudolphii ve bir arthropod Ergasilus sieboldii olmak üzere toplamda 13 metazoan parazit türü belirlendi. Maksimum parazit tür çeşitliliği N. fluviatilis’de bulundu. Pomatoschistus marmoratus’un tür sayısı (4) daha azdı. Toplam parazit bolluğu 9 parazit türü ile infekte Proterorhinus marmoratus’da belirgin olarak daha yüksekti. N. fluviatilis ve Pr. marmoratus’un parazit faunalarında benzerlik gözlemlendi (Ics: %80,0).

 

Sonuç: Bu çalışma, N. fluviatilis, Pr. marmoratus ve Po. marmoratus’un metazoan parazit faunaları üzerine Türkiye’de ilk rapordur. 

 

Cite this article as: Güven A, Öztürk T. Metazoan Parasite Faunas of Three Gobiid Species (Actinopterygii: Gobiidae) Inhabiting the Lower Kızılırmak Delta in Samsun: A Comparative Study. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42:33-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018