E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Nijerya’daki Afrika Kaya Pitonlarındaki Hemogregarin Genetik Çeşitlilik Coğrafik Bir Paterni Göstermektedir
1 Veterinary Teaching Hospital, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria  
2 CIBIO, InBIO - Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology, Universidade do Porto; Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Rua do Campo Alegre, Porto, Portugal  
3 CIBIO, InBIO - Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology, Universidade do Porto, Campus de Vairão, Rua Padre Armando Quintas, Vairão, Portugal  
4 Department of Veterinary Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 28-32
DOI: 10.5152/tpd.2018.5608
Anahtar Kelimeler: Hemoparazitler, apicomplexa, hemogregarinler, yılan, Afrika kaya pitonu, filogenetik analiz, Afrika
Özet

 

Amaç: Parazit diversifikasyonu, dağılımı ve bolluğunu yönlendiren süreçlerin anlaşılması hastalıkların dinamikleri ve evrimlerini çözmek için önemlidir. Bu çalışmada Nijerya’daki Afrika kaya pitonları dağılım, çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerini değerlendirmek amacıyla kan parazitlerinin varlığı açısından incelendiler.

 

Yöntemler: Ağustos 2016 ile Ocak 2017 arasında Nijerya’daki 11 farklı bölgeden alınan 21 Afrika kaya pitonu örneklendirildiler. Örnekler mikroskopik ve genetik olarak analiz edildiler.

 

Bulgular: Kan yayma analizlerinde 10 pitonun (%47,6) hemogregarinler tarafından enfekte oldukları bulundu. Enfekte numunelerin sekizi genetik açıdan değerlendirildi ve son zamanlarda tanımlanan Bartazoon grubunun hemogregarinleri olarak konfirme edildiler. İki haplotip yeniden kazanıldı. Bunlardan birisi kuzey-merkez bölgelerde ve diğeri de güney bölgelerde dağılım gösterdi. İki haplotip yılan, geko ve kemirgen konaklardan alınan bir hemogregarin türünde kümelendiler. Bunlardan hemogregarin cinsi Hepatozoon ayorgbor top pitondan (Python regius) tanımlandı.

 

Sonuç: Bu çalışmada Nijerya kaya pitonlarında, tüm ülkede coğrafik bir paterninin olduğu görülen iki hemogregarin haplotipi tespit edildi.

 

Cite this article as: Jegede HO, Tomé B, Perera A, Omobowale TO. Haemogregarine Genetic Diversity in Captive African Rock Pythons from Nigeria Suggests a Geographical Pattern. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42:28-32.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018