E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Yanlışlıkla Beyin Apsesi Tanısı Alan Bir Çocuk Nörosistiserkozis Olgusu
1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara, Türkiye  
3 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye  
4 Karabük Üniversitesi Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Karabük, Türkiye  
5 Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon, Ankara, Türkiye  
6 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 223-225
DOI: 10.5152/tpd.2017.5239
Anahtar Kelimeler: Nörosistiserkozis, Taenia solium, nöbet, çocuk
Özet

Nörosistiserkozis Taenia solium’un larval evresinin neden olduğu santral sinir sisteminin parazitik bir enfeksiyonudur. Bu zoonotik enfeksiyon bazı gelişmekte olan ülkelerde en önemli halk sağlığı problemleri arasında yer almasına rağmen ülkemizde oldukça nadirdir. Bu yazıda nöbet şikayeti ile başvurduğu dış merkezde yanlışlıkla beyin apsesi tanısı alıp opere olan ve sonuçta nörosistiserkozis tanısı alan bir çocuk olgu sunulmuştur.

 

Cite this article as: Aydın Teke T, Kaman A, Gayretli Aydın ZG, Apaydın S, Genç Sel Ç, Bulduk EB, et al. A Rare Pediatric Case of Neurocysticercosis Misdiagnosed As Brain Abscess. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 223-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018