E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Sinistral Portal Hipertansiyona Neden Olan Pankreas Kist Hidatiği
1 Department of General Surgery, Umraniye Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Radiology, Umraniye Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 226-228
DOI: 10.5152/tpd.2017.4899
Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, kist hidatik, pankreas
Özet

Kist hidatik, Echinococcus granulosus nedeni ile olmaktadır. En sık karaciğer ve akciğerde yerleşim göstermektedir. Pankreatik kist hidatik endemik bölgelerde dahi oldukça nadir görülmektedir. Sinistral portal hipertansiyon, splenik venin oklüzyonu ile ortaya çıkmaktadır. Nadir görülen bir durumdur. Yirmi altı yaşında erkek hasta, karın ağrısı nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde 15 yıl önce akciğer kist hidatik nedeniyle operasyon öyküsü mevcuttu. Fizik muayenede, sol torakotomi skarı mevcuttu. Laboratuar inceleme normaldi. Tüm abdomen ultrasonografide 96x69 mm lobule konturlu, düzgün sınırlı, kalın septasyonlar içeren kistik lezyon saptandı. Abdominal magnetik rezonans incelemede sinistral portal hipertansiyona neden olan splenik arter ve vene bası yapan pankreas korpus ve kuyruk kesiminde, içinde septasyonlar içeren 100x76 mm düzgün sınırlı kistik lezyon mevcuttu, sol gastroepiploik vende dilatasyon saptandı. Hasta operasyona alındı. Kistotomi yapıldı. Postoperatif takiplerinde pankreatik fistül gelişti. Hasta postoperatif 20. gününde ek komplikasyon gelişmeden taburcu edildi. Takip süresi 7 ayda komplikasyon gelişmedi. Tedavide, konservatif yaklaşımdan daha çok cerrahi düşünülmelidir.

 

 

Cite this article as: Canbak T, Acar A, Kıvanç AE, Başak F, Kulalı F, Baş G. Sinistral Portal Hypertension Due to Pancreatic Hydatid Cyst. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 226-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018