E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Amazon Ormanlarından Dönen Bir Gezginde Dermatobia hominis'in Neden Olduğu Fronküler Miyaz
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 173-176
DOI: 10.5152/tpd.2017.4927
Anahtar Kelimeler: Miyaz, Dermatobia hominis, Botfly
Özet

Amazon Ormanlarına yaptığı seyahatten dönen 39 yaşında erkek hasta sağ parietal bölgedeki saçlı derisinde bulunan fronküler lezyon şikayeti ile başvurdu. Verilen uygun antimikrobiyal tedaviye rağmen lezyon düzelmedi. Cerrahi girişim yapılan lezyondan Dermatobia hominis larvası çıkarıldı. İnsan botfly sineği, D. hominis, Orta ve Güney Amerika seyahatinden dönen gezginlerde fronküler miyazın en sık etkenidir. Cerrahi olarak larvanın çıkarılması ana tedavi seçeneğidir. Sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişimi de akılda bulundurulmalıdır.

 

 

Cite this article as: Kuşçu F, Özsoy KM, Ulu A, Kurtaran B, Kömür S, Seza İnal A, Taşova Y, Aksu HSZ. Furuncular Myiasis Caused by Dermatobia hominis in a Traveler Returning from the Amazon Jungle. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 173-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018