E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Sıtmada Etken Madde Taramalarında in vivo ve in vitro Modeller: Pilot Çalışma
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 156-163
DOI: 10.5152/tpd.2017.5365
Anahtar Kelimeler: Plasmodium, in vitro, in vivo, Manisa, Türkiye
Özet

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü Plasmodium türlerinin “artemisinin” içeren ilaçlara da dirençli suşlarının ortaya çıkmasıyla tüm ülkeleri “Bir Sonraki Artemisinin Avı’’ sloganıyla bitkisel kaynaklı antimalaryal etken maddeleri araştırmaya teşvik etmektedir. Çalışacak genç araştırmacılara rehber olacak şekilde en temel ve basit olarak sıtmanın in vivo ve in vitro modellerinin kurularak ilaç araştırmalarında ve etken madde taramalarında yardımcı olması amacıyla planlanmıştır.

 

Yöntemler: İn vitro çalışmamızda sıvı azot tankından çıkarılarak uygun koşullarda çözdürülen Plasmodium berghei genç trofozoitleri 0.1, 0.4, 0.8, 1.6, 6.4, 12.8 µg/mL konsantrasyonunda klorokin ve tetrasiklin ilaçları ile 24 saat +37°C’de jar içerisinde çalkalamalı etüvde inkübe edilerek takip edilmiştir. İn vivo çalışmalarda Tetrasiklin grubu (TG) ve Klorokin grubuna (KG) intragastrik lavaj yoluyla 50 mg/kg dozunda tetrasiklin ve klorokin oral yolla, tedavi almamış kontrol grubuna (TAKG) aynı miktarda ve yolla serum fizyolojik verilmiştir. Farelerdeki parazitemi 24 gün boyunca takip edilmiştir.

 

Bulgular: İn vitro ilaç çalışmamızda klorokinin 0,8 μg/mL dozda parazitemiyi baskıladığı görülürken, tetrasiklinin 1,6 μg/mL dozda parazitemiyi baskıladığı görülmüştür. İn vivo ilaç çalışmamızda KG grubunda farelerde parazitemi yok olurken TG grubundaki farelerin hepsi 24. günde, TAKG grubundaki farelerin hepsi 12. günde ölmüştür.

 

 

Sonuç: Çalışmamız, klorokin temini geciktiğinde tetrasiklin tedavisi verilmesi ile paraziteminin ilerlemesinin geciktirilebileceği bu sürede klorokinin temin edilmesiyle ve tedaviye klorokin ile devam edilmesi durumunda hastanın ex olmasının önlenebileceğini düşündürmüştür.

 

 

Cite this article as: Özbilgin A, Çavuş İ, Nuraydın A, Kaya T. In Vivo and In Vitro Models for Scanning Drug Substances in Malaria: Prestudy. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 156-63.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018