E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Nevşehir Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı
1 Department of Biology, Niğde Ömer Halisdemir University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Nigde, Turkey  
2 Niğde Ömer Halisdemir University, Bor Vocational School, Nigde, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 148-151
DOI: 10.5152/tpd.2017.5245
Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, koyun, Nevşehir, seroprevalans, ELISA, Türkiye
Özet

Amaç: Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesinde Nevşehir yöresinde bulunan koyunlarda Toxoplasma gondii (T. gondii)’nin seroprevalansının araştırılması amacı ile yapılmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmanın materyali olarak Nevşehir ilinde 7 farklı çalışma merkezine ait (Gülşehir, Nevşehir Merkez, Kozaklı, Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş, Derinkuyu) 1-7 yaş arasında toplam 180 koyun rastgele seçilerek kan örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinin serumları çıkarılmış T. gondii antikorları yönünden ELISA testi ile incelenmiştir.

 

Bulgular: Nevşehir yöresinde ELISA testi ile incelenen toplam 180 koyunun 18 (%10)’inin T. gondii antikorları yönünden seropozitif olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında en yüksek seropozitiflik %11,53 oranı ile 1-2 yaşındaki koyunlarda tespit edilirken en az seropozitiflik oranı ise %8,51 ile 5-7 yaş arası koyunlarda belirlenmiştir. Cinsiyetlere göre 162 koyunun 18 (%11,1)’inde seropozitiflik tespit edilmiş, buna karşılık 18 koçta seropozitiflik saptanmamıştır. Ayrıca çalışma merkezleri açısından koyunlarda en yüksek seropozitiflik %32 oranı ile Avanos’da, en düşük seropozitiflik ise %2,9 oranı ile Kozaklı’da tespit edilmiştir. Elde edilen seropozitiflik oranlarında; koyunların yaş grupları ve cinsiyetlerinin istatistiksel olarak önemli (p>0,05) olmadığı, çalışma merkezlerinin ise istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0,05).

 

 

Sonuç: Nevşehir yöresinde koyunlarda Toxoplasma gondii’nin varlığı ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir.

 

Cite this article as: Özmutlu Çakmak D, Karatepe B.  Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Sheep from Nevşehir Province inTurkey. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 148-51.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018