E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Aydın’da Yakalanan Phlebotomus papatasi (Diptera: Psychodidae) Örneklerinde Saptanan Parazit Bir Akar Türü: Eustigmaeus johnstoni Zhang & Gerson (Acari: Stigmaeidae)
1 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Manisa, Türkiye  
4 Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 139-142
DOI: 10.5152/tpd.2017.5248
Anahtar Kelimeler: Kum sineği, Phlebotomus papatasi, Akar, Eustigmaeus johnstoni, Türkiye
Özet

Amaç: Çalışmada, Aydın ilinde doğadan toplanan Phlebotomus papatasi kum sineği örneklerinde saptanan parazitik Eustigmaeus johnstoni Zhang ve Gerson akarının varlığının bildirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Aydın ili, Nazilli ilçesinde CDC ışıklı tuzaklar yardımıyla doğadan toplanan kum sinekleri lokalitelerine göre ayrılmıştır. Baş ve genital kısımları diseke edilerek stereo ve ışık mikroskobu altında incelenmiş, ayrıca mide içerikleri de olası parazitlerin varlığı yönünden kontrol edilmiştir. Kum sinekleri üzerinde karşılaşılan akarların literatüre dayalı şekilde tür teşhisleri yapılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmada 360 adet dişi, 378 adet erkek kum sineği örneği doğadan yakalanmış ve diseke edilmiştir. Diseksiyon ve preparasyonlar sırasında bir Phlebotomus papatasi (P. papatasi) örneğinin abdominal plevra bölgesinde Eustigmaeus johnstoni Zhang ve Gerson (E. johnstoni) türüne ait iki adet dişi parazitik akar bireyi tespit edilmiştir.

 

 

Sonuç: Türkiye’de P. papatasi üzerinde E. johnstoni türü parazitik akarın varlığını gösteren ilk bulgudur. Parazitik akarlar ve kum sinekleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar bu ilişkinin rastlantısal olmadığını göstermektedir. İlişkinin daha detaylı bilinmesi ve kum sinekleri üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde gösterilmesi için konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

Cite this article as: Pekağırbaş M, Karakuş M, Arserim SK, Doğan S, Eren H, Töz S, Özbel Y. Eustigmaeus Johnstoni Zhang & Gerson (Acari: Stigmaeidae) a Parasitic Mite Species Detected in Phlebotomus Papatasi (Diptera: Psychodidae) Specimens Collected from Aydın, Turkey. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 139-42.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018