E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Ege Denizi’nden Yakalanan Lophius piscatorius’ların (Fener Balığı) Trematod Parazitleri
1 Department of Biology, Atatürk University School of Medicine, Erzurum, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 42-47
DOI: 10.5152/tpd.2017.4806
63 kez okundu, 34 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, Bucephalidae, Cryptogonimidae, Lophius piscatorius, Türkiye
Özet

Amaç: Türkiye’de daha önce Lophius piscatorius’un trematod parazitleri araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye kıyılarında yaşayan fener balıklarının parazit faunası hakkındaki bilgi eksikliğini gidermektir.

 

Yöntemler: İzmir kıyılarında yakalanmış olan L.piscatorius’lar dondurulmuş olarak Atatürk Üniversitesi’ne getirilmiş ve balıkların iç organlarındaki parazitler araştırılmıştır. Tespit edilen parazitler AFA (Asetik asit-Formalin-Alkol) fiksatifiyle tespit edilip, Kanada balsamıyla kalıcı preparatları yapılmıştır. 

 

Bulgular: İncelenen balıklardan iki digenea türü tespit edilmiştir. Bunlar L. piscatorius’ta sıkça rastlanan Prosorhynchoides gracilescens (Bucephalidae) ve L.piscatorius’ta nadiren rastlanan Aphallus tubarium (Cryptogonimidae)’dur.

 

Sonuç: Her iki tür de Türkiye parazit faunası için yeni kayıttır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 16.03.2018