E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Erzincan’da Alerjik Astımlı Hastaların Ev Tozu Akar Alerjenlerine Karşı Duyarlılığı
1 Department of Biology, Erzincan University Faculty of Arts and Sciences, Erzincan, Turkey  
2 Department of Internal Medicine, Erzincan University School of Medicine, Erzincan, Turkey  
3 Department of Chest Disease, Erzincan University School of Medicine, Erzincan, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 34-41
DOI: 10.5152/tpd.2017.5059
Anahtar Kelimeler: Alerjik astım, deri prick testi, spesifik IgE, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae
Özet

Amaç: Alerjik astımlı (AA) hastaların ev tozu akarlarına (ETA) karşı olan duyarlılığını deri testi ile değerlendirmek, hastaların Dermatophagoides pteronyssinus ve Dermatophagoides farinae’ye karşı spesifik IgE ve total IgE antikorlarını ölçmek ve hasta evlerindeki toz akar faunası araştırmak amaçlandı.

 

Yöntemler: Çalışmaya Der p ve Der f akar alerjenleri ile deri testi yapılan AA’lı 25 hasta ve 31 sağlıklı kontrol alındı ve kan serumunda alerjene özgü IgE ve total IgE seviyeleri ölçüldü. Tüm katılımcıların evlerinden toz örnekleri toplanarak gram tozdaki akar sayısı ve türleri bakımından incelendi. 

 

Bulgular: Deri testinde pozitif Der p reaksiyonu görülen hastaların %94,7’sinin evinde Dermatophagoides pteronyssinus (p<0,001), pozitif Der f reaksiyonu görülen hastaların %22,2’sinin evinde Dermatophagoides farinae tespit edildi. Spesifik IgE sonuçlarına göre Der p duyarlılığı saptanan hastaların %75’inin evinde D. pteronyssinus, Der f duyarlılığı saptanan hastaların ise %16,6’sının evinde D. farinae tespit edildi.

 

Sonuç: Erzincan’daki AA’lı hastaların bir kısmının ev tozu akar alerjenlerine karşı duyarlı oldukları ve hasta evlerinin alerjik duyarlanmaya yol açan akarları yüksek oranda barındırdığı görüldü.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018