E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Kısa Süreli Steroid Kullanan Bir Hastada Saptanan Strongyloidoz ve Loeffler Sendrom Tablosu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 48-50)
Kronik Diyare Yakınması Olan Bir Hastada Strongyloides stercoralis
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 293-295)
Psöriyazis ve Diyabetes Mellitus Tanılı Hastada Intestinal Strongyloidosis
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 127-130)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3304
B12 Vitamin Eksikliği Olan Nadir Strongyloides stercoralis Vakası
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 238-240)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3712
Özgün Araştırma
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 302-304)
Hatay İli’nde Kistik Ekinokokkozis Sorunu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 340-342)
Hatay İlinde Bakısı Yapılan Kedi ve Köpeklerde Helmint Enfeksiyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 200-204)
Hatay İli Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Kurumlarında Kalan Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 59-62)
Hatay ve Çevresinde Saptanan Kutanöz Leishmaniasis Olguları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 268-271)
Hatay yöresindeki Tabanidae (Diptera) Türleri Üzerine Araştırmalar
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 113-117)
Antakya’da Dört Farklı Özel Gündüz Bakım Evi ve Kreşteki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 120-122)
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran 0-14 Yaş Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 255-257)
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 258-260)
Vaginal Akıntı ve Kaşıntı Şikâyeti Olan Kadınlarda Trichomonas vaginalis Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 16-18)
Yurtdışı Kökenli Plasmodium falciparum Sıtması: Dört Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 256-259)
Hatay, Burdur ve Kuzey Kıbrıs Köpeklerinde Leishmaniasisin Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 9-12)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4036
Muğla İlinde Sebze Yetiştiriciliği ve Mantar Toplayıcılığı Yapan Kişilerde Strongyloides stercoralis Seroprevalansının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 82-85)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4244
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018