E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
İran'ın Güneydoğusunda Uzun Kulaklı Kirpi (Hemiechinus auritus)’de Crenosoma striatum Akciğer Kurdu ile Enfeksiyon
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 255-257)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3677
Granülomatöz Hepatitin Nadir Bir Sebebi olarak Visseral Leishmaniasis: Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 12-15)
Ege Denizi’nin Kuzeyinden Yakalanan Bir Sarıgöz Balıgında Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) (Isopoda: Cymothoidae)
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 188-190)
Böbrekte İzole Dev Kist Hidatik
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 124-126)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3081
Eş Zamanlı Ciltaltı ve Akciğerin Kist Hidatik Hastalığı
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 50-52)
DOI: 10.5152/tpd.2017.4570
Derleme
Seyahat Tıbbı Kavramı ve Seyahat ile ilişkili Hastalıkların Güncel Durumu
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 114-118)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5213
Parazitoloji Laboratuvarında Laboratuvar Güvenliği
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 144-153)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5598
Afrika Kıtasına Seyahat Edenlere Bulaşabilecek Paraziter Hastalıklar
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 154-160)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5256
Amerika Kıtasına Seyahat Edenlerde Risk Oluşturabilecek Paraziter Enfeksiyonlar ve Alınacak Önlemler
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 81-89)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5255
Bal Arılarında Ani Koloni Sönmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 271-275)
Çevre Kirliliğinin İzlenmesinde Parazitlerin Rolü
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 276-279)
Paraziter Hastalıkların Kontrolünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi Açısından Önemi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 288-294)
Entomofobi ve Deluzyonel Parazitoz
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 366-370)
Mikrobiota: Sağlıkta ve Hastalıkta, Doğumdan Ölüme
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 97-106)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4789
Güney-Doğu Asya ve Batı Pasifik Ülkelerine Seyahat Edenlerin Karşilaşabilecekleri Paraziter Enfeksiyonlar
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 239-245)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5307
Özgün Araştırma
Kars İlindeki Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Bazı Ektoparazitlere İlişkin Bilgi Durumları
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 234-238)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3541
Van Yöresi Tavuklarında Paraziter Fauna Tespiti
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 162-164)
Nosema phyllotretae Weiser, 1961’nın Türkiye’deki Phyllotreta atra (Coleoptera, Chrysomelidae) Popülasyonlarındaki Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 165-168)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının Prevalansı ve Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 296-301)
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 302-304)
Sivas Merkez Alahacı Köyü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Altı Ay Arayla Yapılan Dışkı İncelemesi Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 305-307)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2003-2004 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 308-312)
Beyşehir Gölü Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 333-338)
Erişkin Hastalarda Apandektomiye Neden Olan Apendiksin Parazit İnfeksiyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 12-16)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3217
Kedilerde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı ve Halk Sağlığı Bakımından Önemi
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 194-198)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4841
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2015-Ekim 2016 Tarihleri Arasında İncelenen Dışkı Örneklerindeki Parazit Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 20-27)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5718
Nijerya’daki Afrika Kaya Pitonlarındaki Hemogregarin Genetik Çeşitlilik Coğrafik Bir Paterni Göstermektedir
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 28-32)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5608
Samsun’da Aşağı Kızılırmak Deltasında Yaşayan Üç Kaya Balığının (Actinopterygii: Gobiidae) Karşılaştırmalı Metazoan Parazit Faunası
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 33-38)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5635
Eğirdir Gölü Çevresi Sulak Alanlarında Tıbbi Sülük Avcılığı ve Ekonomisi Üzerine Araştırmalar
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 96-101)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5150
Ege Denizi’nde (Türkiye) Örneklenen Deniz Balıkları ve Dekapodların Parazitik İzopodları (Crustacea) Üzerine Bir Rapor
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 382-385)
Ege Denizinde Levrekde (Dicentrarchus labrax L., 1758) Görülen Parazitik, Lernanthropus kroyeri’nin van Beneden, 1851 (Copepoda: Lernanthropidae) Morfolojisi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 386-389)
Alerjik Hastalıklar ve Parazitoz
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 135-140)
Sapanca Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve Karabalık (Vimba vimba Linnaeus, 1758)’ın Metazoan Parazitleri
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 141-150)
Hindistan Toprak Solucanı Amynthas hawayanus Rosa, 1891’dan Yeni Bir Monocystis Stein, 1848 (Protista: Apicomplexa: Eugregarinida)
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 155-157)
Kayseri-Karpuzsekisi Havzasında Yaşayanlarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 178-180)
Malatya Temizlik İşçilerinde Bağırsak Parazitlerinin Görülme Oranı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 181-183)
Yazılı Orkinos Balığında Callitetrarhynchus gracilis (Rudolphi, 1819) Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 231-232)
Durusu (Terkos) Gölü Çapak Balıkları (Abramis brama Linnaeus, 1758)’nın Metazoan Parazitleri
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 233-238)
Hatay İli Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Kurumlarında Kalan Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 59-62)
Mersin İli Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitleri, Fiziksel Büyüme ve Hijyen Alışkanlıklarının Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 63-72)
Çiftlik Hayvanlarının Veterinerlik Açısından Önemli Olan Helmintleri ve Bazı Ekolojik ve Biyolojik Faktörlerle İlişkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 42-47)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde Yatan Hastalarda Bağırsak Paraziti Görülme Sıklığı, Parazitlerin Boy, Kilo, Anemi ve Eozinofil Değerleri Üzerine Etkileri
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 51-53)
Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 54-58)
Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006 Yıllarında Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının İncelenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 59-64)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti Prevalansının Türlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 120-125)
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 126-129)
Arslanbey İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 130-133)
Türkiye’de, Tarla Sincaplarının (Citellus citellus (L.)) Ektoparazitleri
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 142-145)
Parasites of Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Trabzon
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 153-157)
İntestinal Parazitlerin Eşlik Ettiği Bir Gastroenterit Salgını
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 249-252)
Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine Gastrointestinal Yakınmalarla Başvuran Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 253-256)
Aydın’da Üç Farklı Kreş ve Anasınıfındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 257-260)
Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 261-265)
2005-2008 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarı’na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 266-270)
Trichomonas vaginalis’in Tanısında Sitolojik ve Parazitolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 309-312)
Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili Etmenler
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 346-350)
Manisa Yöresinde Nozokomiyal Bağırsak Parazitozlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 27-30)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2002 Yılında Başvuran Olgulardaki Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 31-34)
Karacaören I Baraj Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758)’lardaki Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 45-49)
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ocak 2002- Haziran 2003 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 100-102)
Isparta Şehir Merkezinde Bağırsak Parazitleri Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 103-105)
Van İlinde 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 106-109)
Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bir Yıl Arayla Ektoparazitler Yönünden Yeniden Taranması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 110-112)
Diyarbakır İl Merkezinde Farklı Bölgelerdeki Beş İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 133-135)
Kars İlinde Tavuklarda Bulunan Ektoparazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 154-157)
Bayat Mimar Sinan ve Atatürk İlköğretim Okullarında Bağırsak Parazitozlarının Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 215-217)
Sivas Gazi Lisesi Kız Yatılı Pansiyonunda Kalan Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 218-220)
Bursa Yöresindeki Evcil Güvercinlerin (Columba livia domestica) Ektoparazitleri
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 100-102)
Devekuşlarının Paraziter Hastalıkları ve Tedavileri
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 103-109)
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 116-119)
Antakya’da Dört Farklı Özel Gündüz Bakım Evi ve Kreşteki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 120-122)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 193-199)
Kovada Gölü Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’nın Parazitleri Üzerine Bir Çalışma
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 200-203)
Eber Gölü (Afyon)’ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.)’ların Metazoon Parazitleri Üzerine Bir Araştırma
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 204-210)
Kütahya’da Parazitoloji Laboratuvar Sonuçlarının 15 ve Üzeri Yaş Grubunda Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 37-40)
Endoparazitli (Fasciola spp., Dicrocoelium dendriticum, Kist Hidatik, Trichostrongylidae ve Protostrongylidae) Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 57-61)
Akşemseddin İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri ve Baş Biti Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 62-65)
Yetiştiriciliği Yapılan Sarı Ağız (Argyrosomus regius Asso, 1801) Balıklarında Görülen Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea: Capsalidae) Enfestasyonu
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 75-78)
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran 0-14 Yaş Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 255-257)
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 258-260)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 261-263)
Manisa Bölgesinde Sosyoekonomik Koşullarla İlişkili Olarak Gastrointestinal Semptomlu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 264-267)
Hakkari 23 Nisan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 268-270)
Işıklı Baraj Gölü (Denizli)’nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758)’nın Endoparazitleri, Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 291-294)
Malatya İli Merkezinde Üç İlköğretim Okulu Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 35-38)
Şanlıurfa’da Okul Çocuklarında Uygulanan Bağırsak Solucanları Kontrol Programının 2001-2005 Sonuçları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 39-45)
Toprak Solucanı Metaphire houlleti (Perrier)’den Monocystis metaphirae sp. nov. (Protista: Apicomplexa: Monocystidae)
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 53-55)
Kütahya’da Parazitoloji Laboratuvar Sonuçlarının 15 ve Üzeri Yaş Grubunda Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 129-132)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında 2005 Yılı Boyunca Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 133-135)
Aydın İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Mutfak Personelinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 136-138)
Elazığ’daki Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Ektoparazit ve Bağırsak Paraziti Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 139-141)
Çamlıhemşin Sağlık Merkezi’nde Temmuz 2005 – Ocak 2007 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 142-144)
Kovada Gölü’nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’ndaki Parazitlerin Büyümeye Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 162-164)
Malatya Devlet Hastanesi Yedi Yıllık Korpo-Parazitolojik İnceleme Sonuçlarının Retrospektif Analizi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 201-204)
Rize Şehrinde Özel Kreşlerdeki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Taranması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 205-207)
Kovada Gölü (Isparta)’ndeki Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758)’ın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 232-236)
Türkiye’den Pennella balaenopterae Koren and Danielssen, 1877 (Copepoda: Pennelidae)’nın İlk Raporu
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 239-241)
Bir Eğitim Hastanesi Koproloji Laboratuvarında Geçen Dört Yıllık Dönemde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 306-308)
Van Yöresinde Gıda Sektörü Çalışanlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 309-312)
Helmint Enfeksiyonlarında Alternatif Kontrol Yaklaşımları
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 322-326)
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda İntestinal Parazitlerin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 113-117)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5403
Tedaviye Dirençli Kronik Blefaritli Olgularda Demodex Paraziti Varlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 130-133)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5462
Hiv ile Enfekte Olguların Bağırsak Protozoonları Açısından Retrospektif Olarak İncelenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 187-190)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5835
İran’ın Kirmanşah İlinin Dalahu Bölgesinde, Yerli Tavuklarda Ektoparazitlerin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 13-16)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4185
Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Anemiye Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 85-90)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3149
Çocuk Apandisitlerinin Etyolojisinde Parazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 190-193)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3737
Mersin’de Kutanöz Leishmaniasisin Epidemiyolojisinin Ekolojik Niş Modellemesi Kullanılarak Tahmin Edilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 191-195)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5924
Ankara İli Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İlköğretim Okullarında Enterobius vermicularis’in Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 159-165)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3557
Türkiye'de, Şanlıurfa'da Bağırsak Parazitleriyle Çocukların Büyüme ve Psikomotor Gelişim Gerilikleri Arasındaki İlişki ve Risk Faktörleri
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 270-276)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3620
Samsun İl ve İlçelerinden Alınan Çevresel Sularda Parazitlerin Varlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 19-21)
DOI: 10.5152/tpd.2017.3574
Sığırlarda Karaciğer Parazit Enfeksiyonları ile Serum A Vitamin ve β-Karoten Seviyeleri Arasındaki İlişki
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 198-203)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5364
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 25 Yıllık İntestinal Parazit Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 97-101)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3327
Yaygın Değişken Bağışıklık Yetmezliği Olgularında Paraziter İshal Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 67-71)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4687
2012-2014 Yılları Arasındaki Üç Yıllık Dönemde Hastanemiz Parazitoloji Laboratuvarına Kabul Edilen Dışkı Örneklerinde Saptanan Parazitlerin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 137-140)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4533
Petshoplardaki Hamster ve Tavşanlarda Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 102-105)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3338
Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 277-285)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3717
Batı İran'da Evcil Köpeklerde Gastrointestinal Zoonoz Parazitler Üzerinde Çalışma
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 172-176)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3546
Colpocephalum nanum Piaget, 1890 (Phthiraptera: Amblycera: Colpocephalidae)'un Işık ve Taramalı Elektron Mikroskopisi
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 207-212)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5808
İran’ın Güneydoğusunda bulunan Zabol’da Uzun Kulaklı Kirpilerde (Hemiechinus Auritus) Görülen Endoparazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 37-41)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4541
Ege Denizi’nden Yakalanan Lophius piscatorius’ların (Fener Balığı) Trematod Parazitleri
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 42-47)
DOI: 10.5152/tpd.2017.4806
Sistematik Derleme
Antarktik Balıkların Metazoon Parazitleri
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 174-178)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3661
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018