E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Kayseri’de Cyclospora cayetanensis Kaynaklı Üç İshal Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 85-88)
Renal Transplantlı Bir Hastada Cryptosporidium parvum Gastroenteriti
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 231-233)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3886
Derleme
Blastocystis hominis Fırsatçı Bir Patojen mi?
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 28-36)
Özgün Araştırma
Mersin İlinde İçme Suyu, Kullanma Suyu, Atık Su ve Deniz Sularında Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 224-228)
Entamoeba coli ve Blastocystis hominis Saptanan Olgularda Klinik Semptomlar
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 229-231)
Blastocystis hominis ve Bağırsak Hastalıkları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 73-77)
Blastocystis hominis Patojenitesi: Bir Klinik Değerlendirme
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 184-187)
Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesinde Blastocystis hominis Enfeksiyonunun Karakteristiği
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 277-282)
Bir Eğitim Hastanesi Koproloji Laboratuvarında Geçen Dört Yıllık Dönemde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 306-308)
Van Belediye Mezbahasında Çalışan İşçilerde ve Kesimi Yapılan Hayvanlarda Cryptosporidium sp.’nin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 8-11)
Erzurum Yöresinde Buzağılarda Cryptosporidium Türlerinin Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 116-119)
Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 192-197)
Dışkıda Cryptosporidium spp. Antijenlerinin ELISA ile Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 198-201)
Van Yöresi Buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 202-204)
Yurtdışı Seyahat Hikayesi Olan Bir Cyclosporiasis Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 83-85)
Akciğer Kanserli Bir Hastada Blastocystis hominis
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 199-201)
Mersin İlinde İlkokul Öğrencilerinde Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 17-19)
Taze ve Formaldehitle Saklanmıs Dıskı Örneklerinde Cryptosporidiosisin Moleküler Tanısı
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 120-124)
Ürtiker Etyolojisinde Protozoonların Yeri
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 136-139)
İran’da Koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 22-25)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3224
HIV/AIDS Hastalarında Toxoplasma gondii IgG Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 175-179)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5706
Hiv ile Enfekte Olguların Bağırsak Protozoonları Açısından Retrospektif Olarak İncelenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 187-190)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5835
Kars Yöresinde Buzağılarda Cryptosporidium Enfeksiyonları Prevalansının Asit Fast Boyama (mAF) ve ELISA Yöntemleriyle Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 5-8)
DOI: 10.5152/tpd.2017.4833
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018