E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Vajinal Akıntılı Olgularda Trichomonas vaginalis Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 181-184)
Manisa’da Vajinal Akıntılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 7-9)
Kadınlarda Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Sosyal Değişkenler Açısından Yaygınlığının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 11-15)
Vaginal Akıntı ve Kaşıntı Şikâyeti Olan Kadınlarda Trichomonas vaginalis Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 16-18)
Nonspesifik Vajinal Akıntı Şikayeti Olan Poliklinik Hastalarında Trichomonas vaginalis Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 19-21)
Trichomonas vaginalis’in Tanısında Sitolojik ve Parazitolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 309-312)
Jinekolojik Hastalardan Alınan Vaginal Örneklerde Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 175-177)
Trichomonas vaginalis’in Gelişimine İki Sulu Özü Birlikte Olan Etkisi, in vitro Çalışma
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 272-274)
Internal Transcribed Spacer (ITS) Sekans Polimorfizmlerinin Trichomonas vaginalis Genotiplendirmesinde Yöntem Olarak Kullanılması
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 6-10)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5503
Trichomonas vaginalis İzolatlarında PZR-Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizm (RFLP) Yöntemi ile Genotiplerin Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 188-191)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5496
İran’da Geviş Getiren Hayvanlarda Fasciola Izolatlarının Morfometrik ve Moleküler Çalışması
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 192-197)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5214
İran’ın Güneybatısında Yer Alan Sistan Bölgesinde Havuzlarda ve Durgun Su Birikintilerinde Acanthamoeba Genotiplerinin Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 132-136)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4428
İran Kökenli Echinococcus granulosus G1 Haplotiplerinin Sitokrom C Oksidaz (Alt Ünite 1) Dizilimine Dayalı Moleküler Çalışması
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 286-290)
DOI: 10.5152/tpd.2015.4292
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018