E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Biliyer Fasciolosis: ERCP ile Tanı Konulan Üç Olgu Raporu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 375-378)
İran'ın Güneydoğusunda Uzun Kulaklı Kirpi (Hemiechinus auritus)’de Crenosoma striatum Akciğer Kurdu ile Enfeksiyon
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 255-257)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3677
Leishmaniasis of the Feet Sole: Bir Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 48-49)
DOI: 10.5152/tpd.2017.4713
Sepsis gibi Prezente Olan Eozinofilisiz Fasciola hepatica Vakası
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 131-134)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3176
Fasciola Gigantica’ya Bağlı Kolestaz
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 201-204)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3212
Derleme
Gen Klonlama, Plazmit Seçimi ve Fasciola hepatica Cathepsin L1 Uygulamaları
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 16-22)
Özgün Araştırma
Fasciola hepatica Cathepsin L1 Geninin Ökaryotik Hücrelerde Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 25-28)
Kıbrıs Evcil Keçilerinde Yaşayan İşkembe Siliyatı Ophryoscolex Purkynjei Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida)’de Morfometrik Varyasyonlar
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 252-257)
İran’da Koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 22-25)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3224
Karaciğer Kelebeği Fasciola hepatica'dan Adenozin trifosfataz (ATPaz)’ın Kısmi Saflaştırılması ve Özellikleri
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 26-31)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3251
Sestod Paraziti Olan Taenia saginata Larvasından Kaynaklanan Enfeksiyonun Kuzeybatı İran’da Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 190-193)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4776
Internal Transcribed Spacer (ITS) Sekans Polimorfizmlerinin Trichomonas vaginalis Genotiplendirmesinde Yöntem Olarak Kullanılması
(Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 6-10)
DOI: 10.5152/tpd.2018.5503
Iran Urmia Kan Bankası Kan Donorlerinde Toxoplasma gondii IgG ve IgM Antikor Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 1-4)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5066
İran’ın Kirmanşah İlinin Dalahu Bölgesinde, Yerli Tavuklarda Ektoparazitlerin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 13-16)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4185
İran’da Geviş Getiren Hayvanlarda Fasciola Izolatlarının Morfometrik ve Moleküler Çalışması
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 192-197)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5214
İran’ın Güneybatısında Yer Alan Sistan Bölgesinde Havuzlarda ve Durgun Su Birikintilerinde Acanthamoeba Genotiplerinin Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 132-136)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4428
Deneysel Çalışmalarda Çevresel Değişikliğe Maruz Kalan Fasciola hepatica’nın Salgıladığı Protein Miktarlarının Bir İleri Proteomik Yaklaşımla İncelenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 106-110)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3443
İran’ın Güneydoğusunda bulunan Zabol’da Uzun Kulaklı Kirpilerde (Hemiechinus Auritus) Görülen Endoparazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 37-41)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4541
Güney Doğu İran, Kerman’da İki Tür Süs Balığında (Poecilia latipinna ve Xiphophorus helleri) Lernaea cyprinacea Prevalansı ve Histopatolojik İncelemesi
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 222-226)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3960
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018