E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Granülomatöz Hepatitin Nadir Bir Sebebi olarak Visseral Leishmaniasis: Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 12-15)
Falsiparum Sıtmalı Bir Vakada Oral Artemisin-Lümefantrin Tedavi Başarısızlığının Yönetimi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 61-67)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3169
Böbrekte İzole Dev Kist Hidatik
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 124-126)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3081
Derleme
Echinococcus granulosus’un in vitro Kültürü
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 360-365)
Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Vektör Mücadelesinin Önemi
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 227-230)
DOI: 10.5152/tpd.2015.4277
Özgün Araştırma
Erkek Hastalarda Trichomoniasis Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pzr) Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 130-134)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5016
Centaurea lydia (Peygamber Çiçeği) ve Phlomis nissolii (Çalba) Endemik Bitkilerinin Toxoplasma gondii Üzerine Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 164-168)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5451
Jinekolojik Hastalardan Alınan Vaginal Örneklerde Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 175-177)
Erişkin Hastalarda Apandektomiye Neden Olan Apendiksin Parazit İnfeksiyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 12-16)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3217
Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Ortamlarda ve Farklı Isılarda Yaşam Süresi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 18-20)
Manisa Yöresinde Nozokomiyal Bağırsak Parazitozlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 27-30)
Gastroenteroloji Kliniği İdrar Laboratuarına Başvuran Hastalarda T. vaginalis Sıklığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 83-85)
Vajinal Akıntılı Olgularda Trichomonas vaginalis Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 181-184)
Rekkürren Karın Ağrısı Olan Çocuklarda Helicobacter pylori ve Giardiasis Birlikteliği
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 4-7)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018