E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Akut Apandisit ve Enterobiyaz ile Taeniyaz: Bir Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 58-60)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3174
Özgün Araştırma
İlköğretim Çağı Çocuklarında Enterobius vermicularis (L.1758) Yaygınlığı ve Çeşitli Semptomlar ile İlişkisinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 98-102)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3781
Bağırsak Paraziti “Enterobius vermicularis” Akut Apandisit Sebebi midir?
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 76-79)
DOI: 10.5152/tpd.2017.4605
Kayseri’de Dört İlköğretim Okulundaki Öğrencilerde Enterobius vermicularis Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 24-26)
Hatay İli Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Kurumlarında Enterobius vermicularis Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 221-223)
İlkokul Çocuklarının Sosyo-Demografik Özelliklerinin ve Hijyen Alışkanlıklarının Enterobius vermicularis’in Görülme Sıklığı Üzerine Etkileri
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 39-42)
Enterobiosisli Çocuklarda Serum Total IgE Düzeyleri
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 180-182)
İlkokul Öğrencilerinde Enterobius vermicularis Varlığı ve Etkileyen Etmenler
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 99-102)
Ankara’da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu Öğrencileri Arasında Enterobius vermicularis’in Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 54-58)
Geçmişten Günümüze Sivas’ta Enterobiyaz; İlköğretim Çağı Çocuklarına Etkileri ve Potansiyel Risk Faktörleri
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 95-100)
Erişkin Hastalarda Apandektomiye Neden Olan Apendiksin Parazit İnfeksiyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 12-16)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3217
Çocuk Apandisitlerinin Etyolojisinde Parazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 190-193)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3737
Ankara İli Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İlköğretim Okullarında Enterobius vermicularis’in Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 159-165)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3557
Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 277-285)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3717
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018