E-ISSN 2146-3077
BENZER MAKALELER
Derleme
Helmintlerde Tespit, Boyama ve Kalıcı Preparat Yapımı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 117-181)
Özgün Araştırma
Miks Helmint Enfeksiyonlu Keçilerde Haptoglobin, Serum Amiloid-A ve Seruloplazmin Konsantrasyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 229-233)
Van Yöresi Köpeklerinde Bulunan Endoparazitler ve Halk sağlığı Yönünden Önemi
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 103-107)
Kocadere deresi (Bursa)’ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758)’nda İlkbahar ve Sonbahar Aylarında Görülen Helmintler
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 151-154)
Türkiye’de Evcil Hayvanlarda Bulunan Solunum Sistemi Helmintleri
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 194-199)
Hatay İlinde Bakısı Yapılan Kedi ve Köpeklerde Helmint Enfeksiyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 200-204)
Van Yöresi Tavuklarında Paraziter Fauna Tespiti
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 162-164)
Solunum Sistemi ile İlgili Klinik Belirtiler Gösteren Şami Keçilerinde (Shami Goat-Damascus) Dışkı Yoklaması Sonuçları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 313-316)
Bartın Yöresi Sığırlarında Dışkı Bakısı İle Tespit Edilen Helmintler
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 17-21)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3362
Gemlik Askeri Hara Atlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Parazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 35-37)
Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Helmintler
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 123-125)
Aydın Yöresi Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Saptanan Mide Bağırsak Helmintleri
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 46-50)
Antalya Yöresinden Toplanan İki Dağ Kurbağasının, Rana camerani Boulenger, 1886 (Şeritli Kurbağa) ve Rana macrocnemis Boulenger, 1885 (Uludağ Kurbağası) (Anura: Ranidae)’in Helmintleri
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 84-88)
Aspiculuris tetraptera ile Doğal Enfekte Farelerde Yerli ve Kontrolsuz Levamizol’un Karşılaştırmalı Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 112-114)
Afyonkarahisar’da Tarımsal Amaçlı Kullanılan Atık Suların Helmint Kontaminasyonu Yönünden İncelenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 197-200)
Bir Arap Bülbülünde (Pycnonotus xanthopygos) Diplotriaena monticolae Yamaguty, 1935 (Fam: Filariidae) Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 215-218)
Develerin Helmint Enfeksiyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 225-228)
Irak’ın Bazı Reptillerinin Helmint Faunası
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 330-336)
Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helmint Parazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 86-90)
Çoban Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Helmint Enfeksiyonları ve Zoonoz Önemi
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 22-27)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5123
Erzurum İlinde Yetiştirilen Atlarda Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 147-151)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4792
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018