E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Van Yöresinde Linguatula serrata Nimflerinin Neden Olduğu Bir Nazofarengeal İnsan İnfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 47-49)
DOI: 10.5152/tpd.2011.12
Iğdır İlinde Bazı İlköğretim Okullarında Baş Bitinin Yayılışı
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 199-203)
DOI: 10.5152/tpd.2011.50
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarına 2009 Yılında Başvuran Kişilerde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 105-108)
DOI: 10.5152/tpd.2012.25
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarında 1998-2005 Yılları Arasında Saptanan Uniloküler Kist Hidatik Olguları
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 249-251)
DOI: 10.5152/tpd.2013.3205
İmmünsuprese ve İmmünokompetan Çocuklarda Belirlenen Cystoisospora sp. Enfeksiyonu: Üç Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 107-109)
DOI: 10.5152/tpd.2016.3980
Van Yöresinde Fırsatçı Bir Protozoon Olan Cyclospora cayetanensis: Yedi Vaka Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 166-168)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4572
Siirt’te Bir Kadın Hastada Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) Kaynaklı Ürogenital Miyaz
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 316-318)
DOI: 10.5152/tpd.2015.4413
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018