E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Trichomoniasis Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikroskobi ve Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 1-5)
DOI: 10.5152/tpd.2011.01
Toxoplasma gondii Takizoit ve Doku Kistlerinin Kriyoprezervasyonu
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 44-46)
DOI: 10.5152/tpd.2013.11
İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlarda Cryptosporidium parvum’un Nested PZR Yöntemi ile Gösterilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 165-168)
DOI: 10.5152/tpd.2013.37
Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Pozitif Sıtma Örneklerinin Tanısı ve Tür Ayrımı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 126-131)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4711
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018