E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Muş’un Hasköy İlçesinde Ev Tozu Akarlarının Yayılışı
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 160-163)
DOI: 10.5152/tpd.2010.04
Van Yöresinde Linguatula serrata Nimflerinin Neden Olduğu Bir Nazofarengeal İnsan İnfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 47-49)
DOI: 10.5152/tpd.2011.12
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarına 2009 Yılında Başvuran Kişilerde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 105-108)
DOI: 10.5152/tpd.2012.25
Olgu Sunumu: Agır Anemi Tablosu Olan Bir Hastada Çengelli Solucan
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 182-184)
Van’da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 289-293)
Van’da Süphan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitleri
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 294-297)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarında 1998-2005 Yılları Arasında Saptanan Uniloküler Kist Hidatik Olguları
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 249-251)
DOI: 10.5152/tpd.2013.3205
Van İli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus humanus capitis’in Yayılışı
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 27-32)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3673
İmmünsuprese ve İmmünokompetan Çocuklarda Belirlenen Cystoisospora sp. Enfeksiyonu: Üç Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 107-109)
DOI: 10.5152/tpd.2016.3980
Van Yöresinde Fırsatçı Bir Protozoon Olan Cyclospora cayetanensis: Yedi Vaka Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 166-168)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4572
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018