E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Van Yöresinde Gıda Sektörü Çalışanlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 309-312)
Van Mustafa Cengiz İlköğretim Okulu Öğrencilerinde  Bağırsak Parazitlerinin Araştırılmas
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 172-175)
Van Yöresinde Linguatula serrata Nimflerinin Neden Olduğu Bir Nazofarengeal İnsan İnfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 47-49)
DOI: 10.5152/tpd.2011.12
Van Belediye Mezbahasında Çalışan İşçilerde ve Kesimi Yapılan Hayvanlarda Cryptosporidium sp.’nin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 8-11)
Psychoda albipennis’in Sebep Olduğu Bir Ürogenital Myiasis
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: -)
DOI: 10.5152/tpd.2012.13
Van Yöresi Buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 202-204)
Olgu Sunumu: Van İlinde İki Plasmodium vivax Sıtması
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 172-173)
Olgu Sunumu: Agır Anemi Tablosu Olan Bir Hastada Çengelli Solucan
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 182-184)
Van Yöresinde Evde Beslenen Kafes Kuşlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 215-217)
Van’da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 289-293)
Van’da Süphan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitleri
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 294-297)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarında 1998-2005 Yılları Arasında Saptanan Uniloküler Kist Hidatik Olguları
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 249-251)
DOI: 10.5152/tpd.2013.3205
İmmünsuprese ve İmmünokompetan Çocuklarda Belirlenen Cystoisospora sp. Enfeksiyonu: Üç Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 107-109)
DOI: 10.5152/tpd.2016.3980
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018