E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Türkiye’de insandan ilk izole edilen Echinococcus multilocularis suşu
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 31-33)
Dışkıda Entamoeba histolytica’nın Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Birlikte Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 188-193)
İnsanda Bulunan Echinococcus multilocularis Suşunun Rattus norvegicus’ta in vivo Kültivasyonu ile Türkiye’de İlk Olarak İzole Edilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 194-196)
Demodektik Blefaritli Olguların Tanısı ve Tedavisi
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 32-36)
Echinococcus multilocularis Enfeksiyonunun Mezenterik Doppler Ultrason Bulguları: Deneysel Çalışma
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 151-154)
İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde Yapılan Otopsilerde Kistik Ekinokokkozis Görülme Sıklıgının Arastırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 155-157)
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018