E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Yalova ili Koyunlarında Toxoplasmosis gondii Seropozitifliğinin Sabin Feldman Dye Testi ve Latex Aglütinasyon Testi ile Saptanması
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 10-12)
Diyarbakır Bölgesindeki Sahipsiz Köpeklerde Toxoplasmosis, Leishmaniasis ve Listeriozisin Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 6-10)
Konya Yöresinde Yumurta Tavuklarında Sabin-Feldman Boya Testi ile Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux, 1908) Seropozitifliğinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 4-6)
Mersin İlinde İçme Suyu, Kullanma Suyu, Atık Su ve Deniz Sularında Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 224-228)
Veteriner Hekimlerde Kistik Ekinokokkozis Seroprevalansının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 109-111)
Ankara Yöresinde Sportif Amaçlı Yetiştirilen Atlarda Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 264-267)
Niğde Yöresinde Evcil (Columba livia domestica) ve Yabani Güvercinlerde (Columba livia livia) Toxoplasma gondii Antikorlarının Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 23-26)
DOI: 10.5152/tpd.2011.06
Kocaeli Yöresi Köpeklerinde Toxoplasma gondii Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 171-174)
Köpeklerde Neospora caninum Seroprevalansı ve Toxoplasma gondii ile Beraber Görülme Oranı
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 116-119)
Samsun ve Afyon yörelerindeki Mandalarda (Bubalus bubalis) Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 220-222)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3592
Erzurum İli Barınak Köpeklerinde Listeriosis ve Leishmaniasisin Seroprevalansının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 76-80)
Kars Yöresinde Köpeklerde Toxoplasma gondii ve Listeria monocytogenes’in Seropozitifliği
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 86-90)
Adana Yöresinde Sığırlarda Brusellozis, Listeriozis ve Toxoplasmozis Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 91-96)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3454
Afyonkarahisar İlinde Pırlak Irkı Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 137-139)
DOI: 10.5152/tpd.2011.34
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’na 2009-2013 Yılları Arasında Başvuran Kistik Ekinokokkozis Şüpheli Hastaların Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 17-21)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3646
Giresun'daki bir Farede (Apodemus flavicollis) Capilaria hepatica
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 208-210)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3501
Diyarbakır Bölgesindeki Sahipsiz Köpeklerde Toxoplasmosis, Leishmaniasis ve Listeriozisin Seroprevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 6-10)
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018