E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Manisa’da Vajinal Akıntılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 7-9)
Bağışıklık Sistemi Sağlam Bir Çocukta Isosporiasis: Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 25-27)
Sıtma Modeli Etkenleri ile Kriyoprezervasyon Çalışmaları ve Kriyobanka Oluşturulması
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 146-151)
DOI: 10.5152/tpd.2010.01
Manisa İlinde 2002 – 2004 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 89-91)
Leishmania tropica Promastigotları Üzerine Moksifloksasin, Linezolid ve Kaspofunginin in vitro Antileishmanial Etkisinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 1-3)
DOI: 10.5152/tpd.2013.01
Kutanöz Leishmaniasis Tedavisi Sırasında Oluşan Klinik Alevlenmeler: İd Reaksiyonu mu?
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 281-282)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3829
Manisa İlimizde Görülen Leishmaniasis Etkeni Leishmania Türlerinin Kriyoprezervasyonu
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 152-155)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5267
Sıtmada Etken Madde Taramalarında in vivo ve in vitro Modeller: Pilot Çalışma
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 156-163)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5365
Centaurea lydia (Peygamber Çiçeği) ve Phlomis nissolii (Çalba) Endemik Bitkilerinin Toxoplasma gondii Üzerine Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 164-168)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5451
Manisa İlinde 2008-2012 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 151-154)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3466
Deney Hayvanı Olarak Gerbiller (Meriones unguiculatus): Leishmania major için İyi Bir Rol Model Olabilir mi?
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 212-217)
DOI: 10.5152/tpd.2015.4300
Manisa İl ve İlçelerinde Saptanan Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Yaşam Alanları ve Mevsimsel Değişikliklere Göre Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 100-104)
DOI: 10.5152/tpd.2011.25
Sistemik Lipozomal Amfoterisin B Tedavisine Cevap Veren Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 63-65)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3761
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018