E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Nijerya’lı Bir Hastada Görülen Schistosoma haematobium
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 197-198)
Akciğer Kanserli Bir Hastada Blastocystis hominis
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 199-201)
Bursa’da Sıtma Epidemiyolojisi
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 68-72)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 193-199)
Bursa’da Sıtma
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 249-255)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2005-2008 Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 194-198)
DOI: 10.5152/tpd.2011.46
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2009-2010 Yıllarında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 17-22)
DOI: 10.5152/tpd.2012.05
Bursa İlinde 2006-2008 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Degerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 131-135)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının Prevalansı ve Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 296-301)
Entamoeba histolytica Tanısında İki Metodun (Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Nativ-Lugol) Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 185-189)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3727
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018