E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Visseral Leishmaniasisli Hastalarda Western Blot Yöntemi ile Anti-Leishmania Antikorlarının Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 69-72)
Olgu Sunumu: Kala-azar’ın Amphotericin B Lipid Komplex (Abelcet®) ile Tedavisi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 126-128)
Visseral Leishmaniasis: Nadiren Tanı Konulan Bir Erişkin Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 1-2)
Türkiye’de insandan ilk izole edilen Echinococcus multilocularis suşu
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 31-33)
İnsanda Bulunan Echinococcus multilocularis Suşunun Rattus norvegicus’ta in vivo Kültivasyonu ile Türkiye’de İlk Olarak İzole Edilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 194-196)
Echinococcus multilocularis Enfeksiyonunun Mezenterik Doppler Ultrason Bulguları: Deneysel Çalışma
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 151-154)
İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde Yapılan Otopsilerde Kistik Ekinokokkozis Görülme Sıklıgının Arastırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 155-157)
Centaurea lydia (Peygamber Çiçeği) ve Phlomis nissolii (Çalba) Endemik Bitkilerinin Toxoplasma gondii Üzerine Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 164-168)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5451
IFA ve ELISA Yöntemleri ile Çocuk Visseral Leishmaniasis Serolojik İzlemi
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 125-128)
DOI: 10.5152/tpd.2011.31
Ekinokokkozis Şüpheli Olgularda Fasciola hepatica Enfeksiyonu
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 77-80)
DOI: 10.5152/tpd.2011.20
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018