E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Kistik Ekinokokkozis Hastalarında Spesifik IgE Düzeyleri
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 21-23)
Isparta Şehir Merkezinde Bağırsak Parazitleri Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 103-105)
Entamoeba coli ve Blastocystis hominis Saptanan Olgularda Klinik Semptomlar
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 229-231)
Blastocystis hominis Patojenitesi: Bir Klinik Değerlendirme
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 184-187)
Erişkin Bir Hastada Toxocariasis’e Bağlı Eozinofilik Pnömoni Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 258-259)
DOI: 10.5152/tpd.2012.61
Psychoda albipennis’in Neden Olduğu Ürogenital Myiasis
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 172-174)
DOI: 10.5152/tpd.2011.43
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018