E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Ortamlarda ve Farklı Isılarda Yaşam Süresi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 18-20)
Beyaz Farelerde Karaciğer Yerleşimli Strobilocercosis Histopatolojisi
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 32-34)
Malatya’da Uganda Kökenli İlk Falciparum Sıtması: İki Olgu
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: -)
Giardiosisli Hastalarda Serum Çinko (Zn) Düzeyleri
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 14-16)
Akşemseddin İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri ve Baş Biti Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 62-65)
Malatya Temizlik İşçilerinde Anti-Ekinokok Antikorlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 244-246)
Kadınlarda Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Sosyal Değişkenler Açısından Yaygınlığının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 11-15)
Malatya İli Merkezinde Üç İlköğretim Okulu Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 35-38)
Çeşitli Hasta ve Yaş Gruplarında Demodex sp. Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 115-118)
Malatya’da Son Yedi Yıl İçindeki Sıtma Olguları
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 245-248)
Kistik Ekinokokkozis Nedeniyle Opere Edilmiş   91 Olguda Klinik, Morfolojik ve Serolojik İrdelemeler
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 179-183)
Kanser Tanısı Almış Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 109-112)
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuvarına Gelen Erişkin Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 113-115)
Eskişehir'de Ev Tozu Akarı Görülme Durumu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 139-141)
Malatya’da Alveolar Echinococcosis Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 164-166)
Malatya’da Aktif Sürveyans ile Saptanan Sıtma Vakaları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 86-88)
Malatya Temizlik İşçilerinde Bağırsak Parazitlerinin Görülme Oranı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 181-183)
Malatya’da Ev Tozu Akar Faunası
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 205-208)
Demodex folliculorum’un Behçet Hastalığındaki Önemi Nedir?
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 158-161)
Alerjik Deri Testi İle Ev Tozu Akarı Arasındaki İlişki
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 327-329)
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018