E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Kars Bölgesinde Hidatik Kist Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 238-240)
Malatya Temizlik İşçilerinde Anti-Ekinokok Antikorlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 244-246)
Kadınlarda Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Sosyal Değişkenler Açısından Yaygınlığının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 11-15)
Malatya İli Merkezinde Üç İlköğretim Okulu Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 35-38)
Çeşitli Hasta ve Yaş Gruplarında Demodex sp. Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 115-118)
Ev Tozu Akarlarının Görülme Durumunun Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 219-224)
Malatya’da Son Yedi Yıl İçindeki Sıtma Olguları
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 245-248)
Kistik Ekinokokkozis Nedeniyle Opere Edilmiş   91 Olguda Klinik, Morfolojik ve Serolojik İrdelemeler
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 179-183)
Kanser Tanısı Almış Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 109-112)
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuvarına Gelen Erişkin Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 113-115)
Eskişehir'de Ev Tozu Akarı Görülme Durumu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 139-141)
Malatya’da Alveolar Echinococcosis Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 164-166)
Trichomonas vaginalis’in Tanısında Sitolojik ve Parazitolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 309-312)
Malatya’da Aktif Sürveyans ile Saptanan Sıtma Vakaları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 86-88)
Malatya Temizlik İşçilerinde Bağırsak Parazitlerinin Görülme Oranı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 181-183)
Malatya’da Ev Tozu Akar Faunası
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 205-208)
Demodex folliculorum’un Skrotum ve Erkek Perinesindeki Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 28-31)
Demodex folliculorum’un Behçet Hastalığındaki Önemi Nedir?
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 158-161)
Kanser Hastası Çocuklarda Bağırsak Paraziti Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 179-185)
DOI: 10.5152/tpd.2013.40
Alerjik Deri Testi İle Ev Tozu Akarı Arasındaki İlişki
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 327-329)
Erkek Hastalarda Trichomoniasis Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pzr) Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 130-134)
DOI: 10.5152/tpd.2017.5016
Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Ortamlarda ve Farklı Isılarda Yaşam Süresi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 18-20)
İki Plasmodium vivax Sıtması Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 178-180)
Bilateral Aural Myiasis (Wohlfahrtia magnifica): A Case with Chronic Suppurative Otitis Media
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 65-67)
Malatya’da Uganda Kökenli İlk Falciparum Sıtması: İki Olgu
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: -)
Giardiosisli Hastalarda Serum Çinko (Zn) Düzeyleri
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 14-16)
Akşemseddin İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri ve Baş Biti Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 62-65)
Bilateral Aural Myiasis (Wohlfahrtia magnifica): A Case with Chronic Suppurative Otitis Media
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 65-67)
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018