E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Periparturient Dönemdeki İneklerde Trichostrongylid Nematod Yumurta Atılımı Üzerine Araştırmalar
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 185-189)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4872
Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Kars Platosundaki Tatlı Su Balıklarında Ligula intestinalis Enfeksiyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 218-221)
DOI: 10.5152/tpd.2015.4168
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018