E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Ortamlarda ve Farklı Isılarda Yaşam Süresi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 18-20)
İki Plasmodium vivax Sıtması Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 178-180)
Malatya’da Uganda Kökenli İlk Falciparum Sıtması: İki Olgu
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: -)
Akşemseddin İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri ve Baş Biti Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 62-65)
Kars Bölgesinde Hidatik Kist Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 238-240)
Malatya Temizlik İşçilerinde Anti-Ekinokok Antikorlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 244-246)
Kadınlarda Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Sosyal Değişkenler Açısından Yaygınlığının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 11-15)
Malatya İli Merkezinde Üç İlköğretim Okulu Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 35-38)
Çeşitli Hasta ve Yaş Gruplarında Demodex sp. Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 115-118)
Malatya’da Son Yedi Yıl İçindeki Sıtma Olguları
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 245-248)
Devlet Hastanesi Çalısanlarından Laboratuar Personeli, Mutfak Personeli, Temizlik İşçileri ve Hemşirelerdeki Demodex spp. Pozitifl iği
(Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 164-167)
DOI: 10.5152/tpd.2010.05
Kanser Tanısı Almış Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 109-112)
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuvarına Gelen Erişkin Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 113-115)
Malatya’da Alveolar Echinococcosis Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 164-166)
Trichomonas vaginalis’in Tanısında Sitolojik ve Parazitolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 309-312)
Saçlı Deri Biyopsi Örneklerinde Demodex spp.
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 343-345)
Malatya’da Aktif Sürveyans ile Saptanan Sıtma Vakaları
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 86-88)
Malatya Temizlik İşçilerinde Bağırsak Parazitlerinin Görülme Oranı
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 181-183)
Olgu Sunumu: Primer Renal Hidatik Kist
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 236-238)
Alerjik Deri Testi İle Ev Tozu Akarı Arasındaki İlişki
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 327-329)
Ordu İlinde Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinde Demodex Türlerinin Epidomiyolojisi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 166-171)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3517
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018