E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Oküler Toxoplasmosis: Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 73-75)
Kutanöz Leishmaniasisli Olgularda Serum Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör (MİF) Değerlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 145-148)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Ev Tozlarında Akar Sıklığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 29-31)
Aydın İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Mutfak Personelinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 136-138)
Trichomoniasis Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikroskobi ve Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 1-5)
DOI: 10.5152/tpd.2011.01
Aydın’da Üç Farklı Kreş ve Anasınıfındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 257-260)
Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarına 2006-2010 Yıllarında Toxoplasmosis Şüphesi ile Başvuran Hastaların Serolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 137-141)
DOI: 10.5152/tpd.2012.33
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018