E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Toxoplasma gondii Takizoit ve Doku Kistlerinin Kriyoprezervasyonu
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 44-46)
DOI: 10.5152/tpd.2013.11
İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlarda Cryptosporidium parvum’un Nested PZR Yöntemi ile Gösterilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 165-168)
DOI: 10.5152/tpd.2013.37
Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Pozitif Sıtma Örneklerinin Tanısı ve Tür Ayrımı
(Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 126-131)
DOI: 10.5152/tpd.2016.4711
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018