E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuarına 2009-2011 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 219-221)
DOI: 10.5152/tpd.2012.53
Kuzey Kıbrıs’ta Kanin Leishmaniasis ve Kum Sineklerinin Epidemiyolojisi
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 107-112)
DOI: 10.5152/tpd.2013.25
Antalya İli ve İlçelerindeki Dört Köpek Barınağında Leishmaniasis Seroprevalansının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 4-7)
Kistik Ekinokokkozis Tanısında ELISA (Enzym Lynked Immunosorbent Assay), Indirekt Hemaglütinaston Testi (IHA) ve Indirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT)’nin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 73-76)
Çanakkale İli Ayvacık Bölgesinde Zoonotik Visseral Leishmaniasisin Serolojik ve Entomolojik Olarak Arastırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 109-113)
Arbutus unedo Yaprak Ekstrelerinin Leishmania tropica Promastigotları Üzerine In vitro Etkisinin Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 114-115)
Eozinofil Sayısı Yüksek Olanlarda Kistik Ekinokokkozis Araştırılmalı mı?
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 203-206)
Serum Leptin Concentrations in Patients with Intestinal Parasites
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 207-211)
In vitro Activity of Arbutus unedo Leaf Extracts against Trichomonas vaginalis Trophozoites
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 263-265)
Blastocystis hominis İnfeksiyonunda Trimethoprim- Sülfametoksazolün Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 270-272)
Olgu Sunumu: Acanthamoeba Keratiti
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 283-285)
Kocaeli Derince’de Toxoplasma gondii Serolojisi İçin Gönderilen Doğurganlık Yaş Grubundaki Olgulara Ait Sonuçların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 223-227)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3519
2002 Yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Toxoplasmosis Araştırılması Amacıyla Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 1-4)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2002 Yılında Başvuran Olgulardaki Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 31-34)
Aydın İlinde Üç İlköğretim Okulunda Pediculus capitis Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 38-41)
Aydın İlinde 2001-2003 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 119-122)
Vajinal Akıntılı Olgularda Trichomonas vaginalis Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 181-184)
Aydın İlinde Beta Talasemi Majorlü Olgularda Anti-Toxoplasma gondii IgG ve IgM Antikorlarının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 133-136)
DOI: 10.5152/tpd.2012.32
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 2012-2013 Yılları Arasında Çalışılan Toxoplasma Serolojik Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 179-184)
DOI: 10.5152/tpd.2015.3897
Aydın İlinin Farklı Bölgelerinde Ultrason ve Serolojik Yöntemlerle Kistik Ekinokokkoz Araştırılması ve Eğitim Çalışmaları
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: -)
DOI: 10.5152/tpd.2012.34
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018