E-ISSN 2146-3077
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Kene Tutması Yakınması ile Başvuran Olguların Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 75-81)
DOI: 10.5152/tpd.2012.19
Trichinella spiralis’in Tanısında Gallium-67 Sintigrafisinin Yeri
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 221-224)
İntestinal Parazitlerin Eşlik Ettiği Bir Gastroenterit Salgını
(Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 249-252)
Demodektik Blefaritli Olguların Tanısı ve Tedavisi
(Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 32-36)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 279-281)
Trichinella spiralis’in in vivo Sıçanlarda Oluşturulması
(Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 289-292)
Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 214-219)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3611
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018