Özgün Araştırma

Huzurevi Ortamında Yaşayan Bireylerde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
  • Suha Kenan Arserim
  • Mehmet Emin Limoncu
  • Turan Gündüz
  • İbrahim Cüneyt Balcıoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 74-77 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6321 PMID:31204459

Olgu Sunumu

Yaşlı Bir Hastada Kronik Hastalıklara Eşlik Eden Isosporiyazis: Olgu Sunumu
  • Nevzat Ünal
  • Akif Koray Güney
  • Kemal Bilgin
  • Yücel Yavuz
  • Murat Hökelek
  • Murat Günaydın
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 222-224 DOI: 10.5152/tpd.2013.50