Özgün Araştırma

Theileria annulata ve Theileria buffeli’nin Teşhisinde Multiplex PCR’ın Kullanılması
 • Kürşat ALTAY
 • Mehmet Fatih AYDIN
 • Uğur ULUIŞIK
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 1-3
Rekombinasyon Sonrası Theileria annulata Popülasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesinde Kullanılacak Markerlerın Seçimi
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Ayça Aksulu
 • Serkan Bakırcı
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Hasan Eren
 • William Weir
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 9-18 DOI: 10.5152/tpd.2017.4970
Kırşehir Yöresi Sığırlarında Theileria annulata ve Theileria buffeli/ orientalis Varlığının Multiplex-PCR Yöntemiyle Araştırılması
 • Ömer Orkun
 • Ahmet Deniz
 • Esin Güven
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 9-11 DOI: 10.5152/tpd.20112.03
Erzincan Yöresinde Sığırlarda Theileria annulata ve Theileria buffeli/orientalis’in Reverse Line Blotting Yöntemi ile Araştırılması
 • Kürşat ALTAY
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 94-97
Theileria annulata Tams1 Geninin PCR-RFLP Analizi
 • Kürşat ALTAY
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 173-175
Theileriosisli Sığırlarda Buparvaquone (Buparvon)’un Terapotik Etkinliği
 • Serdar PAŞA
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 317-321
Aydın İli Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Yaygınlığı ve Theileria annulata Şizont Aşısının Sahada Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Nuran AYSUL
 • Tülin KARAGENÇ
 • Hasan EREN
 • Süleyman AYPAK
 • Serkan BAKIRCI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 322-327