Olgu Sunumu

Kısa Süreli Steroid Kullanan Bir Hastada Saptanan Strongyloidoz ve Loeffler Sendrom Tablosu
 • Vedat TURHAN
 • Mehmet ÇOBAN
 • Oral ÖNCÜL
 • Şaban ÇAVUŞLU
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 48-50
Kronik Steroid Kullanan İmmunsuprese Hastada Strongyloidoza Bağlı Loeffler Sendromu
 • Özlem Özen Ekmekci
 • Meryem Tahmaz
 • Semih Altıparmak
 • Gülnar Gülaçtı
 • A. Kadir Ergen
 • A. Baki Kumbasar
 • Sezer Sepetcioğlu
 • Y. Ali Öner
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 55-57 DOI: 10.5152/tpd.2013.14
Strongyloides stercoralis Hiperinfeksiyonlu Bir Romatoid Artrit Olgusu
 • Selçuk Nazik
 • Fatih Yıldız
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 112-114 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6222
Psöriyazis ve Diyabetes Mellitus Tanılı Hastada Intestinal Strongyloidosis
 • Meryem Iraz
 • Ülkü Karaman
 • Buğçe Topukçu
 • Mehmet Ziya Doymaz
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 127-130 DOI: 10.5152/tpd.2014.3304
Behçet Hastasında Strongyloides stercoralis Hiperenfeksiyon Sendromu
 • İnsu Yılmaz
 • Banu Çağlar
 • Bengü Nisa Akay
 • Gamze Alkız
 • Ayşe Boyvat
 • Aynur Akyol
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 139-142 DOI: 10.5152/tpd.2013.30
Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Strongyloides stercoralis: Olgu Sunumu
 • Keramettin Yanık
 • Adil Karadağ
 • Hakan Odabaşı
 • Nevzat Ünal
 • Levent Altıntop
 • Murat Hökelek
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 143-146 DOI: 10.5152/tpd.2013.31
B12 Vitamin Eksikliği Olan Nadir Strongyloides stercoralis Vakası
 • Özlem Kadılar
 • Berna Bozkurt
 • Engin Karakeçe
 • Tezcan Kaya
 • İhsan Hakkı Çiftçi
 • Ali Tamer
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 238-240 DOI: 10.5152/tpd.2015.3712

Özgün Araştırma

Muğla İlinde Sebze Yetiştiriciliği ve Mantar Toplayıcılığı Yapan Kişilerde Strongyloides stercoralis Seroprevalansının Araştırılması
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Selmin Çaylak
 • Burak Ekrem Citil
 • Hamdi Sözen
 • Cem Şahin
 • Erkan Yula
 • Selçuk Kaya
 • Mustafa Demirci
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 82-85 DOI: 10.5152/tpd.2016.4244
Kronik Diyare Yakınması Olan Bir Hastada Strongyloides stercoralis
 • Gülnaz ÇULHA
 • Lütfü SAVAŞ
 • Yusuf ÖNLEN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 293-295